Privacy Statement

Privacy Statement | Erve Zurel
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten we een aantal zaken schriftelijk vastleggen. Erve Zurel respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.
Vastleggen van je gegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
 • Je aanmeldt voor een (online) training, workshop of cursus
 • Een dienst of product aanschaft
 • Je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • Een e-boek downloadt of je inschrijft voor een onlinetraining
 • Informatie aanvraagt
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer als je diensten afneemt die betaald moeten worden.
 • Geboortedatum
Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Erve Zurel, zolang je daar prijs op stelt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Wij zullen je gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Bewaartermijn van je gegevens
Erve Zurel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere nieuwsbrief. Je kunt ons ook ten alle tijden een mail sturen met het verzoek om je uit te schrijven.
Websites van derden
Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Erve Zurel geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Erve Zurel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mochten we op enig moment een datalek hebben dan zullen we jou en benodigde instanties er direct van op de hoogste stellen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, clare@ervezurel.nl
Vragen? Neem contact met ons op!
Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy statement, neem dan contact op met clare@ervezurel.nl